Semaphore Translator

Här du kan översätta från text till semaphore signalar, men det är inte international semaphore systemet utan tysk semaphore systemet.


Impressum - Datenschutz